fbpx

תקנון "הגרלת דיבורית Cardo Packtalk Bold JBL בפייסבוק"

ברקום שיווק והפצה בע"מ

 

 • עורכת המבצע – חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ, היבואנית והנציגה הרשמית של חברת קארדו סיסטמס בישראל

 

 • פעילות הפייסבוק תיערך בין התאריכים 07.12.2020 – 18.12.2020 בלבד! בעמוד הפייסבוק קארדו ישראל המנוהל ע"י ברקום שיווק והפצה https://www.facebook.com/cardoisrael2020/

 

 

 • מהלך הפעילות: על הגולשים המשתתפים בפעילות לבצע 4 משימות:

 

 • לנחש היכן המיקום של שלט החוצות שבתמונה המפורסמת במודעת המבצע
 • לשתף את פוסט המבצע על הקיר הפרטי
 • ללחוץ לייק על פוסט המבצע
 • לתייג מספר חברים אותם ירצו לשתף גם בידיעה על המבצע

 

 • במסגרת הפעילות חברת ברקום תשלח שובר הנחה דיגיטלי בשווי 100 ₪ למימוש לרכישת דיבורית Cardo Packtalk Bold JBL באתר ברקום או בחנויות האופנועים המשווקות דיבוריות קארדו מטעם ברקום בלבד.

 

 • השובר יועבר באמצעות הצ'אט הפרטי מעמוד הפייסבוק של קארדו ישראל לכל משתתף אשר ביצע את המשימות לעי"ל באופן נפרד.

 

 

 • השובר הוא חד פעמי ולא ניתן להעברה. השובר לא מקנה הנחה נוספת על מוצרים אחרים בחנות ובאתר (לא של קארדו ולא של מותגים אחרים). אין כפל מבצעים והנחות נוספות. אין אפשרות למימוש הנחה וטרייד אין. תוקף השובר עד 31.01.21 או עד גמר המלאי

 

 • ביצוע ההגרלה ופרסום הזוכה יערך בתאריך 20.12.2020 בעמוד הפייסבוק של קארדו ישראל המנוהל ע"י חברת ברקום ובאחריותה

 

 • לאחר יצירת קשר ראשוני עם הזוכה על הזוכה להגיע למשרדי החברה לצורך מימוש קבלת הפרס, היה ולא ניתן ליצור קשר עם הזוכה לאחר מספר נסיונות מטעם חברת ברקום תערך הגרלה נוספת ובה יבחר זוכה אחר  בכפוף לתקנון זה

 

 • אם הזוכה בפרס לא יצור קשר עם "ברקום" במשך חמישה ימים מתאריך פרסום התוצאות, תהיה ברקום רשאית לבטל את זכייתו או להעבירו לאחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 • תוצאות ההגרלה הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן.

 

 • הזוכה בהגרלה אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 

 

 • הפרס:  ערכת דיבורית Packtalk Bold JBL חדשה (בודדת) של חברת Cardo בשווי 1290 ₪

 

 • הזוכה מאשר לחברת ברקום לעשות שימוש בשמו ובתמונתו בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה (Cardo Israel) ולא יהיה לו כל טענה בנושא

 

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בעמוד הפייסבוק
 • החברה רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע מגולש כלשהו לחסום את השימוש באתר לגולש כלשהו, על פי שיקול דעתה

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

 • אין כפל מבצעים והטבות נוספות באתר או בחנויות

 

 • המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המפורט להלן , השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעני נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים גם יחד

 

 • תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל הפעילות. ההגרלה, הנערכת על ידי מנהלי הדף נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות עבור פרסומת מסחרית, לפי חוק עונשין, התשל"ז.

 

 • השתתפות במבצע אסורה לעובדי ברקום , עובדי קארדו , מוכרי חנויות האופונועים המורשות ובני משפחותיהם

 

 • השתתפות בפעילות מגיל 18 ומעלה

 

 • ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכל  פרט נוסף שמסר או שנמצא בפרופיל הפייסבוק של המשתתף.

 

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, תכנים של הפעילות, עיצובים, קבצי וידאו, קבצי טקסט וכל חומר אחר הם רכושם הבלעדי של "ברקום שיווק והפצה בע"מ" ומוגנים בחוק זכויות יוצרים.

 

 • עם לחיצת לייק, תגובה ושיתוף ציבורי, מביע המשתתף את הסכמתו לתקנון ההגרלה. הוא מאשר כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את מילוי הוראותיו.

 

 • ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, מנהלי הדף העורכים את ההגרלה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.

 

 • מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך בה.

 

 • הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

 

 

 • ט.ל.ח